De kosten per consult zijn € 79, BTW vrijgesteld. Een consult duurt 45-60 minuten. Omdat ik het sociale aspect van mijn werk erg belangrijk vind, en mijn therapie voor iedereen betaalbaar moet zijn, is het tarief bespreekbaar voor mensen met een minimum inkomen of PGB. Vraag naar de mogelijkheden. De meeste zorgverzekeringen vergoeden een deel van het consult vanuit de aanvullende zorgverzekering. Ik ben aangesloten bij  de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) , het NIP en koepelorganisatie RBCZ. Voor meer informatie over vergoedingen zie onderstaande link of informeer bij uw zorgverzekering.  Een consult aan huis behoort tot de mogelijkheden, hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Een kennismakingsgesprek is gratis.

 

Wanneer u uitsluitend psychosociale/maatschappelijke  ondersteuning wenst (geen therapie!), is er ook nog de mogelijkheid om via een WMO-indicatie voor vergoeding in aanmerking te komen. In dat geval bent u een minimale eigen bijdrage verschuldigd die op dit moment € 19 per maand bedraagt. Ook vergoeding vanuit PGB is mogelijk.

 

Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen: 

m.i.v. 01-01-2024:

https://www.de-nfg.nl/pdf/20231118_NFG_vergoedingenoverzicht_2024_versie_1.0.pdf