De kosten per consult zijn € 79, BTW-vrijgesteld. Een consult duurt 45-60 minuten. Omdat ik het sociale aspect van mijn werk erg belangrijk vind, en mijn therapie voor iedereen betaalbaar moet zijn, is het tarief bespreekbaar voor mensen met een minimum inkomen. Vraag naar de mogelijkheden. De meeste zorgverzekeringen vergoeden een deel van het consult vanuit de aanvullende zorgverzekering. Ik ben aangesloten bij  de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) , het NIP en koepelorganisatie RBCZ. Voor meer informatie over vergoedingen zie onderstaande link of informeer bij uw zorgverzekering.  Heeft  u liever consult aan huis, dan bereken ik een kilometervergoeding van 0,19 per kilometer. Dit laatste wordt niet door uw verzekering vergoed. Een kennismakingsgesprek is gratis.

 

Wanneer u uitsluitend psychosociale/maatschappelijke  ondersteuning wenst (geen therapie!), bied ik binnen de gemeente Alkmaar ook nog de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een WMO indicatie via de gemeente, waarbij u slechts een minimale eigen bijdrage betaalt.

 

Vergoedingenoverzicht:

m.i.v. 01-01-2022: